Ósme posiedzenie ŁZ PDO

30 stycznia 2019 roku w sali konferencyjnej Restauracji „Pausa” w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się ósme posiedzenie ŁZ PDO.

Nadrzędnym celem posiedzenia była aktualizacja list odmian zalecanych do uprawy (LOZ) na 2019 rok. „Listy” obejmują odmiany z gatunków gospodarczo ważnych dla województwa łódzkiego. Innowacyjny program „Inicjatywa białkowa COBORU”, który zakłada poprawę bilansu paszowego w kraju, pozwolił na utworzenie LOZ dla rodzimych gatunków roślin bobowatych grubonasiennych.

Ważnym punktem obrad było zaopiniowanie planu badań, oraz liczby i lokalizacji doświadczeń w 2019 roku w województwie łódzkim.

W związku z zakończeniem kadencji Łódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (2015-2018), członkowie zespołu otrzymali podziękowania od dyrekcji COBORU.