Konferencja „Inicjatywa Białkowa COBORU”

Dnia 23 listopada 2018r. w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Bratoszewice o/ Piotrków Tryb. zorganizowano konferencję pn.: „Inicjatywa Białkowa COBORU”. Uczestnikami spotkania byli zainteresowani rolnicy, pracownicy ŁODR, WIORiN, ZDOO Masłowice i Lućmierz oraz SDOO Sulejów.

Dyrektor SDOO w Sulejowie Pan Przemysław Majchrowski przedstawił założenia i sposób realizacji programu ,,Inicjatywa Białkowa COBORU”.

Specjalista działu Pani Ilona Śpiewak szczegółowo omówiła zakres powadzonych badań z roślinami bobowatymi w kontekście programu Inicjatywa Białkowa COBORU i przedstawiła plonowanie roślin bobowatych w latach 2017 - 2018 w skali kraju i rejonu. Podczas sesji wykładowej zainteresowani poznali zakres działań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), które przedstawił Pan Janusz Ciesielski – Dyrektor OT w Łodzi. Dyrektor działu hodowli HR Strzelce Pan Przemysław Matysik omówił kierunki, cele i metody hodowli twórczej roślin białkowych w warunkach Polski.

Obecność rolników i ich aktywność podczas wystąpień prelegentów świadczy o zainteresowaniu tematem roślin bobowatych i zapewne przyniesie wiele korzyści w zakresie promowania upraw wiążących azot. Dyskusja z przedstawicielem firmy Bayer Panem Krzysztofem Kantorem i Agroyoumis Panią Nataliią Sibirtsevą, oraz spacjalistami w zakresie doboru odmian i agrotechniki uprawy roślin bobowatych grubonasiennych należała do udanych.

Miejmy nadzieje, że założenia programu „Inicjatywa białkowa COBORU” przyniosą wymierne korzyści w postaci zwiększenia areału uprawy roślin bobowatych w Polsce, co poprawi bilans białkowy w kraju.