Warsztaty szkoleniowe WIORiN w Sulejowie

Dnia 9 października 2018r. pracownicy okręgu łódzkiego Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych z zakresu nadzoru nasiennego zasad kontroli i pobierania prób GMO. Kierownik działu nadzoru nasiennego Maciej Wołosz przybliżył zagadnienie GMO uczestnikom szkolenia, a Iwona Michalska zapoznała z upowszechnianiem LOZ i aktualnymi zagadnieniami z zakresu PDO. Lustracja odmian rzepaku ozimego, oczywiście wolnych od GMO, była ostatnim etapem szkolenia.