Dzień Owoców Jagodowych w Masłowicach

W dniu 25 lipca 2018 roku na terenie Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Masłowicach odbyło się seminarium na temat uprawy Borówki wysokiej, Maliny oraz innych roślin jagodowych. Współorganizatorem i patronem medialnym spotkania było znane ogrodnikom czasopismo „Warzywa i Owoce Miękkie” (Hortpress).

Bogaty program seminarium wzbudził duże zainteresowanie osób i instytucji związanych z produkcją owoców jagodowych. Do Masłowic bardzo licznie przybyli zwłaszcza producenci zajmujący się uprawą tej grupy roślin. Ogółem w spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób.

Zakres badań i doświadczeń realizowanych w Masłowicach przedstawiła mgr inż. Halina Topór, z-ca dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Sulejowie. Interesujące wykłady wygłosili pracownicy Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach – prof. dr hab. Edward Żurawicz (o uprawie maliny) i dr hab. Stanisław Pluta (o uprawie borówki). Z kolei problematykę badań OWT roślin jagodowych omówiła mgr inż. Aleksandra Siwik – specjalistka prowadząca badania i ocenę m.in. truskawki, borówki oraz suchodrzewu. Ten ostatni gatunek, znany pod nazwą „jagody kamczackiej”, staje się ostatnio coraz bardziej popularny ze względu na znaczne postępy w hodowli nowych, wartościowych odmian.

Ponadto podczas spotkania szereg firm zaprezentowało swoją ofertę specjalistycznych środków produkcji skierowaną do producentów uprawiających rośliny jagodowe (nawozy, biostymulatory, maszyny do uprawy i zbioru, materiały do ściółkowania oraz osłony roślin, opakowania do owoców itp.). Ważną część seminarium stanowił pokaz bardzo bogatych kolekcji odmian znajdujących się w Masłowicach. Była to doskonała okazja do zapoznania się z różnorodnością odmian w poszczególnych gatunkach.

Korzystając z obecności wybitnych specjalistów, przybyli goście bardzo aktywnie dyskutowali na temat praktycznych zagadnień związanych z odmianoznawstwem oraz uprawą borówki, malin, truskawki, porzeczek, agrestu, a także tych jeszcze mało znanych w uprawie, jak np. aktinidia.