Obradował Łódzki Zespół PDO

27 czerwca 2018 roku w Hodowli Roślin Strzelce odbyło się siódme posiedzenie Łódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Uczestników zebrania powitał Pan Wojciech Błaszczak Prezes HR Strzelce Sp. z o.o. – Grupa IHAR. Spotkaniu przewodniczył dyrektor SDOO w Sulejowie Pan Przemysław Majchrowski. W obradach uczestniczyło 20 członków Zespołu i zaproszeni goście: Pan Jacek Broniarz – kierownik COBORU Pracowni WGO Roślin Pastewnych, Pani Anna Wardęga – specjalista SDOO w Sulejowie, Pan Ireneusz Sadowski i Pan Rafał Balcerzak z ŁODR w Bratoszewicach i Pan Tomasz Kolanowski z ŁODR w Bratoszewicach o/ Kościerzyn.

Ważnym celem posiedzenia było ustalenie doboru odmian zbóż ozimych do doświadczeń PDO oraz ich liczby i lokalizacji. Dyskusja nad doborem odmian poprzedzona była omówieniem przez Pana Michała Dybowskiego - inspektora COBORU wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych w 2018 roku.

W dalszej części spotkania członkowie Zespołu dokonali lustracji poletek doświadczalnych w HR Strzelce. Prezentacji pól dokonała Pani Wanda Orłowska-Job kierownik Działu Hodowli HR Strzelce. Zainteresowani zapoznali się z aktualnym stanem doświadczeń PDO ze zbożami ozimymi, jarymi i soją, a także obejrzeli poletka demonstracyjne z kolekcją odmian zbóż tutejszej hodowli.