Dni Pola ZDOO w Masłowicach – Inicjatywa Białkowa COBORU

20 czerwca 2018 roku odbyły się Dni Pola - Incjatywa Białkowa COBORU w Masłowicach. Organizatorem spotkania był Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Masłowicach.

Tegoroczne Dni Pola odbyły się pod patronatem honorowym Starosty Wieluńskiego i Burmistrza Wielunia. W spotkaniu wziął udział Poseł na Sejm RP i Prezes firmy Flora Pan Leszek Korzeniowski oraz w-ce Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Komala, przewodniczący Powiatowej Rady Izb Rolniczych Pan Józef Stępień.

Pani Halina Topór z-ca dyrektora powitała przybyłych gości i powiedziała o uprawie roślin bobowatych i Inicjatiwie Białkowej COBORU. O wspomaganiu roślin w warunkach stresowych (suszy) oraz dokarmianiu dolistnemu roślin przy widocznych objawach niedoboru makro i mkro elementów mówili przedstawiciele firm Agro Sorb i Phposagro.

Wśród wystawców znaleźli się: Flora-Praszka; Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. - Grupa IHAR; Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o., ŁODR oddz. Wieluń, Agencja Restrukuryzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Łódzki-Wieluń, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – OR w Łodzi.

Przedstawiciele firmy: Flora Praszka; Agro Sorb; NATURAL CROP; PRO BIO EMY zaprezentowali szeroką gamę swoich produktów. Rolnicy i zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się ze specyfiką i różnorodnością gatunków prowadzonych doświadczeń. Specjalistki z działu doświadczalnego Małgorzata Janik, Aleksandra Siwik, Joanna Kilańczyk i Marcin Golanowski przedstawili wartość gospodarczą odmian zbóż ozimych i jarych, okopowych, warzywnych i sadowniczych. Zaprezentowano odmiany biorące udział w doświadczeniach PDO. Zebrani mieli możliwość zobaczyć mało znane gatunki w doświadczeniach sadowniczych. Aktinidia i świdośliwa wzbudziły spore zainteresowanie. Zaprezentowano również kolekcje: porzeczek, maliny, jeżyny, truskawek i borówki.

Platacje nasienne oraz odmiany zbóż i sadzeniaków ziemniaka, które będzie można kupić jesienią przedstawił Pan Jan Janik kierownik gospodarstwa.

W spotkaniu wzięło około 100 osób.