Obradował Łódzki Zespół PDO

24 stycznia 2018 roku w Łódzkim Oddziale Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach oddział w Kościerzynie odbyło się szóste posiedzenie ŁZ PDO. Uczestniczyło w nim 20 członków ŁZ PDO oraz zaproszeni goście: Pan Marek Sarwa - Dyrektor ŁODR, Pan Robert Przybyła - Dyrektor ŁODR oddział w Kościerzynie oraz Panie Iwona Michalska - Kierownik działu badawczo-doświadczalnego SDOO w Sulejowie i Anna Wardęga - specjalista działu badawczo-doświadczalnego w Sulejowie.

Nadrzędnym celem posiedzenia była aktualizacja list odmian zalecanych do uprawy (LOZ) na 2018 rok. „Listy” obejmują odmiany z gatunków gospodarczo ważnych dla województwa łódzkiego. W kontekście potrzeb zwiększania krajowej produkcji białka paszowego w tym roku, po raz pierwszy na LOZ trafiły odmiany soi.

Ważnym punktem obrad było zaopiniowanie planu badań oraz liczby i lokalizacji doświadczeń w 2018 roku w województwie łódzkim.

Pan Marek Sarwa - Dyrektor Łódzkiego Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach na ręce Pana Przemysława Majchrowskiego złożył gratulacje i podkreślił wkład prac ŁZ PDO na rzecz rolnictwa województwa łódzkiego.