Systemowa kontrola doświadczeń

W dniu 12 lipca 2017 roku na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie gościliśmy Pana Andrzeja Najewskiego - kierownika Pracowni WGO Roślin Zbożowych i inspektora COBORU Pana Michała Dybowskiego. Celem wizyty była kontrola systemowa letnia, której podlegały doświadczenia urzędowe i zlecone.