Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb

Dnia 28 czerwca 2017r. na terenie COBORU Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb. W posiedzeniu brało udział 15 osób.

Dyrektor SDOO Pan Przemysław Majchrowski przedstawił zainteresowanym wykład z działalności statutowej Stacji Doświadczalnej Oceny w Sulejowie i przedstawił charakterystykę LOZ na terenie woj. łódzkiego. Podkreślił również, że warunkiem utworzenia LOZ w danym gatunku jest coroczne prowadzenie właściwego zakresu badań w doświadczeniach PDO i ich opracowanie.

Informacje dotyczące doświadczalnictwa odmianowego, przekazane przez specjalistów działu badawczo – doświadczalnego Panie Iwonę Michalską i Annę Wardęgę podczas zwiedzania poletek doświadczalnych, były wymiernym efektem spotkania.