Dni Pola w Masłowicach

W dniu 28 czerwca 2017 odbyły się Dni Pola w Masłowicach. Organizatorem spotkania był Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Masłowicach a współorganizatorem firma FLORA Praszka. Tegoroczne Dni Pola odbyły się pod patronatem honorowym Starosty Wieluńskiego i Burmistrza Wielunia. W spotkaniu wziął udział Poseł na Sejm RP i Prezes firmy Flora Pan Leszek Korzeniowski.

Pani Halina Topór z-ca dyrektora powitała przybyłych gości.

Uprawę i znaczenie roślin bobowatych oraz wyniki plonowania odmian w doświadczeniach przedstawił Pan Józef Zych Kierownik Zakładu Badań Wartości Gospodarczej Odmian COBORU.

Zadania i cele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) omówił Pan Janusz Ciesielski pełnomocnik ministra rolnictwa ds. tworzenia KOWR w województwie łódzkim i Dyrektor OT ANR w Łodzi.

Pan Łukasz Popławski przedstawiciel firmy Saatbau poruszył temat uprawy i plonowania soji.

Wśród wystawców znaleźli się: ANR OT Warszawa - Filia Łódź, Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. - Grupa IHAR, Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o., ŁODR oddz. Wieluń, Agencja Restrukuryzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Łódzki-Wieluń, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – OR w Łodzi.

Przedstawiciele firmy: Flora Praszka; SAATBAU; NATURAL CROP; PRO BIO EMY zaprezentowali szeroką gamę swoich produktów.

Agregaty uprawowo siewne, ładowarki teleskopowe, ciągniki i przyczepy rolnicze zaprezentowały firmy: PROTYLAGRO i HYDRO MASZ. Rolnicy i zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się ze specyfiką i różnorodnością gatunków prowadzonych doświadczeń. Specjalistki z działu doświadczalnego Małgorzata Janik, Marta Wróbel i Joanna Kilańczyk przedstawiły wartość gospodarczą odmian zbóż ozimych i jarych, okopowych, warzywnych i sadowniczych. Zaprezentowano odmiany biorące udział w doświadczeniach PDO. Zebrani mieli możliwość zobaczyć mało znane gatunki w doświadczeniach sadowniczych. Aktinidia i Świdośliwa wzbudziły spore zainteresowanie. Zaprezentowano również kolekcje: Porzeczek, Maliny, Jeżyny, Truskawek i Borówki.

W spotkaniu wzięło ponad 100 osób i zakończyło się późnym popołudniem spotkaniem integracyjnym przy grillu.

Na spotkaniu zebrani wyszli z propozycją aby w następnym roku sesja teoretyczna poświęcona była chorobom zbóż