VII Sulejowskie Dni Pola

W dniu 23 czerwca 2017r. na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie zorganizowano VII Sulejowskie Dni Pola.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień oraz Starosta Powiatu Piotrkowskiego Pan Stanisław Cubała.

Uczestników uroczyście powitał dyrektor SDOO w Sulejowie Pan Przemysław Majchrowski. Oficjalnego otwarcia VII Sulejowskich Dni Pola dokonali; Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Woźniak, Starosta Powiatu Piotrkowskiego Pan Stanisław Cubała i Burmistrz Sulejowa Pan Wojciech Ostrowski.

Podziękowania za organizację zaangażowanie, przygotowanie wielu interesujących inicjatyw, seminariów złożyli Poseł na Sejm RP Robert Telus, Burmistrz Sulejowa Pan Wojciech Ostrowski oraz Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Radomiu Pan Henryk Skórnicki.

Tegoroczna impreza z pewnością pozostanie w pamięci uczestników za sprawą gości z Mołdawii z rejonu Glodeni oraz występu ludowego zespołu pieśni i tańca „Hora Moldovei” oraz Pani Mariany Latco - mołdawskiej skrzypaczki i wokalistki.

W pierwszej części spotkania specjalistki działu badawczo - doświadczalnego Panie Iwona Michalska, Ilona Śpiewak i Anna Wardęga prezentowały odmiany zbóż ozimych, roślin bobowatych grubonasiennych, ziemniaków, zbóż jarych, rzepaku ozimego i kukurydzy. Była to okazja do zaprezentowania i upowszechniania nowych odmian roślin rolniczych oraz propagowania idei upowszechniania wśród rolników Listy Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na terenie województwa łódzkiego.

W drugiej części VII Sulejowskich Dni Pola odbyła się sesja wykładowa. Zastępca Dyrektora COBORU Pan Marcin Behnke wprowadził zainteresowanych w temat modyfikacji doświadczalnictwa odmianowego roślin bobowatych grubonasiennych i soi. Dyrektor SDOO w Sulejowie Pan Przemysław Majchrowski uzasadnił potrzebę rekomendacji odmian na terenie województwa łódzkiego. Pan Jacek Michalak - kierownik Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Łodzi w wykładzie podkreślił znaczenie potasu i magnezu w nawożeniu roślin rolniczych. Główne założenia powstania i zadania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przedstawił Pan Janusz Ciesielski pełnomocnik Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds. utworzenia KOWR w województwie łódzkim. Na zakończenie sesji wykładowej Inspektor COBORU Pan Michał Dybowski przedstawił wartość gospodarczą nowych odmian zbóż ozimych i rzepaku ozimego wpisanych do Krajowego Rejestru.

Wystawcy z firm i instytucji działających na rzecz rolnictwa mogli zaprezentować rolnikom bogatą ofertę nie tylko środków ochrony roślin, nawozów dolistnych, maszyn rolniczych, lecz również udzielić fachowej porady z dziedziny sektora rolniczego. Wśród wystawców byli m.in. Bayer Sp. o.o., Intermag Sp. z o.o., ProCam Polska Sp. z o. o, Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. - Grupa IHAR, Hodowla Roślin Danko Sp. z o.o., KWS Lochow Polska Sp. z o.o., ŁODR w Bratoszewicach o/ Piotrków Tryb., ANR OT Warszawa - Filia w Łodzi, ARiMR Biuro Powiatowe w Piotrkowie Tryb., Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Łodzi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – OR w Łodzi, Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi o/ Piotrków Tryb., Bank Pekao S.A., Przedsiębiorstwo Handlowe AGROSKŁAD Ujazd, P.P.H.U. FARMASZ Jerzy Sobociński, Polsad Jacek Korczak o/Łódź, SAS – Piece C.O. Kotły Grzewcze i Węglowe, ZIMNY Auto Sp. z o.o. o/ Piotrków Tryb., MTL ASCO Sp. z o.o. i Magazyn Rolniczy Agro Profil.

W czasie trwania VII Sulejowskich Dni Pola rolnicy uczestniczyli w licznych konkursach, a wrażenia z ciekawie zrealizowanego przedsięwzięcia na długo pozostaną w ich pamięci.

Relacja video