Obradował Łódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

1 lutego 2017 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi odbyło się czwarte posiedzenie Łódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego kadencji 2015-2018.

Obecny na spotkaniu Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Pan Andrzej Kwiatkowski podkreślił wkład prac zespołu PDO w rozwój nasiennictwa.

Nadrzędnym celem posiedzenia była aktualizacja list odmian zalecanych do uprawy (LOZ) na 2017 rok. „Listy” obejmują odmiany z gatunków gospodarczo ważnych dla województwa łódzkiego. W tym roku, po raz pierwszy, zostały utworzone dla kukurydzy użytkowanej na ziarno i na kiszonkę.

Ważnym punktem obrad było zaopiniowanie planu badań, oraz liczby i lokalizacji doświadczeń w 2017 roku w województwie łódzkim. Przewodniczący ŁZ PDO Pan Przemysław Majchrowski w kontekście potrzeb zwiększania krajowej produkcji białka paszowego wnioskował o włączenie soi do doświadczeń PDO. Wyniki doświadczeń posłużą w przyszłości do utworzenia LOZ również dla tego gatunku. Taki projekt uzyskał aprobatę ŁZ PDO.