Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Dnia 10 grudnia 2016r. w Łodzi odbyło się czwarte Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. W posiedzeniu brało udział około 70 osób, w tym Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Przewodniczący i Delegaci Rad Powiatowych IRWŁ, przedstawiciele instytucji okołorolniczych współpracujących z IRWŁ.

Dyrektor SDOO w Sulejowie zapoznał uczestników zgromadzenia z aktualnymi zagadnieniami z zakresu PDO i jego upowszechnianiem. Jednym z nadrzędnych celów Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego jest wspieranie rolnictwa, rynku rolnego i rozwoju wsi. Ważnym elementem działalności jest również współpraca w zakresie programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i rekomendacji odmian na terenie województwa.