Dzień Papryki

W dniu 6 września 2016 roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny w Lućmierzu zorganizowano „Dzień Papryki”. Uczestniczyli w nim hodowcy i przedstawiciele firm nasiennych oraz inspektorzy COBORU i specjaliści zajmujący się oceną odmian papryki. Wśród hodowców obecne były osoby szczycące się największymi osiągnięciami w krajowej hodowli twórczej papryki. Spotkanie było doskonałą okazją do zapoznania się z nowościami odmianowymi oraz z rozmaitymi typami w obrębie gatunku Capsicum annuum i rodzaju Capsicum.

ZDOO w Lućmierzu prowadzi m.in. badania odmian papryki dla celów list opisowych w uprawie polowej i w tunelach foliowych oraz testowanych w systemie PDO, a nadto doświadczenia OWT dla gatunku. Wszystkie demonstrowane doświadczenia były udane i wzbudziły duże zainteresowanie oraz uznanie dla profesjonalizmu prowadzących je doświadczalników. Osoby przybyłe na spotkanie mogły zapoznać się z bardzo bogatą kolekcją odmian tego popularnego warzywa; razem w badaniach uczestniczyło 48 odmian pochodzących z 15 przedsiębiorstw hodowlano-nasiennych, krajowych oraz zagranicznych.

W trakcie spotkania odbyły się również wykłady, podczas których zaprezentowano program badań odmianowych realizowany w ZDOO w Lućmierzu a także przybliżono różnorodne typy i sposoby użytkowania odmian papryki (mgr inż. E.Cichoszewska). Ponadto omówiono wyniki badań WGO w latach 2013 - 2015 uzyskane w uprawie polowej i pod osłonami oraz z odmianami papryki o owocach ostrych i półostrych (mgr inż. E.Milczyńska).