Dzień Pola w Lućmierzu

W dniu 24 czerwca 2016 odbył się Dzień Pola w Lućmierzu. Organizatorem spotkania był Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Lućmierzu. Pan Leszek Cichoszewski - z-ca dyrektora, powitał przybyłych gości. Odwiedzający mieli okazję zapoznać się ze specyfiką i różnorodnością gatunków prowadzonych doświadczeń. Specjaliści działu badawczo-doświadczalnego: Elżbieta Cichoszewska, Anna Mrozek i Urszula Majchrzak prezentowały odmiany: zbóż jarych i ozimych, ziemniaków, kukurydzy oraz papryki, biorące udział w doświadczeniach PDO. Wraz z promocją doboru odpowiednich odmian przedstawiono zastosowane na poletkach doświadczalnych technologie ochrony i nawożenia. W czasie konsultacji poruszano przede wszystkim problem tegorocznych wymarznięć zbóż i rzepaku oraz panującej suszy. Rolnicy mogli porównać reakcję odmian na zróżnicowane warunki agrotechniczne oraz ocenić postęp biologiczny w poszczególnych gatunkach. Prezentowana w ramach PDO kolekcja odmian roślin uprawnych jest dostępna dla zwiedzających przez cały sezon wegetacyjny, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.

Dzień Pola w Lućmierzu był doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy na temat aktualnych trendów w hodowli roślin i zapoznania się nie tylko ze sprawdzonymi i powszechnie uprawianymi odmianami, ale przede wszystkim nowościami. Lustracje polowe upraw to według rolników najlepsza forma prezentacji osiągnięć hodowlanych.