/Trzecie posiedzenie Łódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

17 czerwca 2016 roku na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie odbyło się trzecie posiedzenie Łódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. W obradach uczestniczyli członkowie Zespołu oraz zaproszeni goście: Pan dr inż. Juliusz Kamasa - emerytowany kierownik Pracowni WGO Roślin Okopowych i Kukurydzy, Pan Tomasz Lenartowicz – obecny kierownik Pracowni WGO Roślin Okopowych i Kukurydzy oraz Pani Justyna Lubecka-Ziembińska – specjalista ds. Koordynacji Systemu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Wśród zaproszonych gości był również Pan Andrzej Kwiatkowski – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi oraz przedstawiciel firmy nasiennej „Granum”- Pan Krzysztof Brzeziński. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Łódzkiego Zespołu PDO dyrektor Oddziału Terenowego COBORU SDOO w Sulejowie Pan Przemysław Majchrowski.

Ważnym celem posiedzenia było ustalenie doboru odmian zbóż ozimych do doświadczeń PDO oraz CCA, ich liczby i lokalizacji. Dyskusja nad doborem odmian poprzedzona była omówieniem przez Pana Michała Dybowskiego - inspektora COBORU wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych w 2016 roku. Udział odmian zbóż ozimych i rzepaku w nasiennictwie omówił Pan Maciej Wołosz – kierownik działu nadzoru nasiennego WIORiN w Łodzi.

W dalszej części spotkania członkowie Zespołu, wraz z innymi uczestnikami imprezy, obejrzeli poletka doświadczalne. Prezentacji pól dokonali specjaliści działu doświadczalnego SDOO w Sulejowie. Zainteresowani zapoznali się z aktualnym stanem doświadczeń ze zbożami jarymi, roślinami bobowatymi i ziemniakami. Omówiono też poszczególne gatunki zbóż ozimych z uwzględnieniem przezimowania odmian.