Dni Rzepaku

Już po raz czwarty na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie zorganizowano Dni Rzepaku. Współorganizatorem imprezy był Piotrkowski oddział ŁODR oraz firmy: Bayer CropScience, Intermag, Firma Małolepszy z Radomska.

W imprezie udział wzięli rolnicy, przedstawiciele instytucji i organizacji rolniczych, dyrekcja oraz nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie. Wszystkich uczestników powitał dyrektor SDOO w Sulejowie. Oficjalnego otwarcia dokonał Pan dr Piotr Wojtysiak wicestarosta powiatu piotrkowskiego. Obecny na spotkaniu Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Pan Marek Mazur stwierdził, że uczestnictwo w tego typu wydarzeniu może się przyczynić do wprowadzenia nowych rozwiązań w uprawie rzepaku.

Ciekawą prelekcję wygłosił Pan Jacek Broniarz Kierownik Pracowni WGO Roślin Oleistych i Włóknistych COBORU, poinformował m. in. o stanie przezimowania rzepaku ozimego.

Specjalistki działu badawczo - doświadczalnego SDOO w Sulejowie Panie Ilona Śpiewak i Iwona Michalska przedstawiły zróżnicowanie przezimowania odmian rzepaku. Szczegółowo omówiły również zasady tworzenia Listy Odmian Zalecanych (LOZ), podkreślając przy tym znaczenie wyboru właściwej odmiany. Zaproszeni na spotkanie, mieli okazję zapoznać się ze specyfiką prowadzonych doświadczeń, obejrzeć znane i nowo zarejestrowane odmiany rzepaku ozimego oraz zbóż ozimych.

Pan Henryk Rojek z firmy Bayer zaprezentował różne rodzaje rozpylaczy i zasady używania. Uczestnicy mieli dodatkowo okazję obejrzeć maszyny firmy John Deere. Informacje o nawożeniu dolistnym roślin rolniczych z katalogu firmy Intermag przedstawili Sławomir Zieliński i Jan Gurzyński, zaś technologię uprawy, nawożenie i ochronę fungicydową zaprezentował przedstawiciel firmy Bayer, doradca techniczno-handlowy Pan Krzysztof Kantor. Prelegent podkreślił, jak ważną rolę w uprawie rzepaku odgrywa zwalczanie szkodników.

Film z Dni Rzepaku