IV Spotkania Popularno-Naukowe w ZSP Głuchów

W dniu 2 kwietnia 2016r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie odbyło się spotkanie nauczycieli i uczniów szkoły z przedstawicielami sektora rolniczego.

W ramach IV SPOTKAŃ POPULARNO-NAUKOWYCH pod hasłem ,,siew - materiał, nawożenie, środki ochrony” dyrektor SDOO w Sulejowie przedstawił wykład pn.: Nowości odmianowe zbóż, rekomendacja odmian na terenie województwa łódzkiego. Wykazał wpływ nowych odmian na zwiększenie plonowania oraz zapoznał uczestników spotkania z charakterystyką odmian zalecanych do uprawy (LOZ) na terenie woj. łódzkiego. Ciekawym elementem spotkania był również wykład na temat RSM i pokaz siewu zboża.